Obóz dialektologiczny w Szczurowej

W dniach 9-11 października 2015r. odbył się zorganizowany przez Sekcję Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS UJ obóz dialektologiczny w gminie Szczurowa. Sześcioro studentów pod opieką  pani mgr. Barbary Żebrowskiej oraz prof. Kazimierza Sikory przeprowadziło wywiady z mieszkańcami kilku wsi  w obrębie gminy.

Tematem głównym rozmów okazała się kwestia powodzi, która głęboko utrwaliła się w  pamięci mieszkańców. Studenci pytali także o dawne zwyczaje, życie codzienne oraz teksty folklorystyczne charakterystyczne dla tego obszaru Małopolski. Od najstarszych informatorów młodzi dialektolodzy mogli usłyszeć ciekawe historie dotyczące czasów przedwojennych.

Dzięki uprzejmości gminy grupa badawcza otrzymała nocleg oraz wyżywienie w Schronisku Młodzieżowym w Brzesku. Podczas trwania obozu udało się zgromadzić wiele godzin cennego materiału badawczego.