Prof. dr hab. Bogusław Dunaj

  Ur. 4 IX 1940 r. w Krywanohowie pod Nowogródkiem. W 1945 r. przyjechał w ramach repatriacji wraz z rodziną do Malborka. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, które ukończył w 1958 roku. W latach 1958-1963 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dra hab. M. Karasia. W styczniu 1970 r. obronił rozprawę doktorską, napisaną również pod kierunkiem prof. M. Karasia. Habilitował się w 1974 roku na podstawie książki Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII-XIII w.). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1983 r., zaś profesorem zwyczajnym został w 1991 r. W latach 1978-2010 kierował Katedrą Historii Języka i Dialektologii. Wypromował 19 doktorów, 386 magistrów i ponad 160 licencjatów. Od wielu lat członek Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Komisji Kultury Języka, członek Rady Języka Polskiego, prezes Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2004 roku), skarbnik, wiceprezes i przez jedną kadencję prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność naukową otrzymał kilka nagród ministerialnych, rektorskich, a ostatnio (w 2010 r.) nagrodę najważniejszą – nagrodę ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności.

Publikacje

Jubileusz siedemdziesięciolecia profesora Bogusława Dunaja

  15 czerwca 2010 roku w Auli Collegium Maius odbył się jubileusz 70-lecia urodzin Kierownika Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Profesora Bogusława Dunaja. W czasie tego spotkania wręczono jubilatowi księgę pamiątkową, jak również przypomniano Jego drogę naukową. Poza imponującym dorobkiem językoznawczym w postaci słowników, monografii i artykułów Profesor B. Dunaj był też opiekunem wielu młodych badaczy. Dotychczas wypromował 19 doktorów, spośród których 6 jest tytularnymi profesorami. Zebrani podkreślali życzliwość Pana Profesora i wytrwałość w pracy naukowej. Nie zabrakło też anegdot i wspomnień z czasów studenckich. Na jednym roku studiów, ba, nawet w jednej grupie znaleźli się bowiem jubilat i profesor Franciszek Ziejka.