Dr hab. Zofia Cygal-Krupa Prof. UJ

I. Staż pracy naukowej i zawodowej: 54 lata; w tym 11 lat w Uniwersytecie Śląskim; 18 lat w ramach wymiany naukowej i współpracy UJ na zagranicznych uniwersytetach w Bułgarii, we Francji w Lille (Charles de Gaule`a) i w Lyonie Jean Moulin), w Uniwersytecie w Kłajpedzie na Litwie i w Seulu w Korei Południowej (Hankung Universite); kolejno na stanowisku: lektora, asystenta, docenta, profesora.

II. Specjalizacja – językoznawstwo polskie, słowiańskie i ogólne.    Zainteresowania naukowe: 1) leksykologia i leksykografia historyczna tj. badania słownictwa i słowników; 2) współczesna polszczyzna; 3) dialektologia, onomastyka; 4) język artystyczny; 5) etnolingwistyka, 6) teoria języka, 7) język Polonii francuskiej, 8) nauczanie języka, literatury i kultury polskiej w świecie,   9) etyka słowa.                                                                                                                       

III. Dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny wyraża się: opracowaniem         i publikacją drukiem sześciu książek, w tym: 1) monografii pierwszego drukowanego słownika łacińsko – niemiecko - polskiego z roku 1526 pt. Dictionarium variarum rerum… Jana Murmeliusza; 2) ponad stu artykułów naukowych; 3) zredagowanie 5 książek (w tym jednej we Francji), wymienione publikacje były napisane w języku polskim, niektóre w j. francuskim                            i bułgarskim; 4) liczne (17) recenzje wydawnicze prac naukowych dla różnych wydawnictw polskich uniwersytetów.                                                                            

IV. Prace organizacyjne i naukowo-dydaktyczne: 1) w ramach misji UJ: organizacja Instytutu Humanistycznego i studiów magisterskich z filologii polskiej w Państwowej Szkole Zawodowej w Tarnowie, 2) promotor pięciu prac doktorskich w UJ (plus jedna w toku) i 12 rozpraw DEA (doktorat I stopnia) na Uniwersytecie Jean Moulin - Lyon III w Lyonie (Francja), 3) kilkanaście recenzji prac doktorskich na polskich uniwersytetach, 4) promotor 150 prac magisterskich (w tym 8 za granicą) oraz 180 prac licencjackich, 5) organizacja         8 konferencji międzynarodowych (w tym jedna we Francji), 6) organizacja               w PWSZ w Tarnowie od r. 2006 do 2013 Dni Jana Pawła II, 7) ośmiokrotne wymiany pracowników i studentów Uniwersytetów Charles de Gaule`a w Lille (Francja) i Instytutu Turystyki Międzynarodowej w Burgas (Bułgaria)                            z Uniwersytetem Jagiellońskim.                                                                                                                      

V. Przynależność do Towarzystw Naukowych: m.in.: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; Zespołu Etyki Komunikacji PAU; Komisji Językoznawczej PAN; Honorowy Członek Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN; Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (członek Zarządu).                                                                                          

VI. Odznaczenia i nagrody: m.in.: Indywidualna Nagroda Ministra Nauki                    i Szkolnictwa Wyższego, liczne nagrody Rektora UJ i Rektora PWSZ w Tarnowie, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Prezydenta RP za długoletnią Służbę, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczenie Prezydenta M. Krakowa „Honoris Gratia”, Medal Uniwersytetu Charles de Gaule`a w Lille Francja, Medal Uniwersytetu w Seulu (Korea Południowa).

                                                                                           Zofia Cygal-Krupa

Kraków, styczeń 2021r,